O naložbi

Operacija ˝Hidravlična izboljšava vodovodnega sistema na območju osrednje Dolenjske˝ predstavlja ukrepe za zagotavljanje dolgoročne varne oskrbe s pitno vodo ma območju petih dolenjskih občin, t.j. Novo mesto, Šentjernej, Škocjan, Straža in Šmarješke Toplice.

Obstoječ vodooskrbni sistem je močno preobremenjen in neprilagojen današnjim potrebam, zaradi česar na njem prihaja do stalnih okvar, problematična pa je tudi kvaliteta surove vode na glavnih vodnih virih.

Z namenom trajne in odgovorne ureditve problematike vodooskrbe so se Občine Novo mesto, Šentjernej, Škocjan, Straža in Šmarješke Toplice povezale in skupaj pristopile k reševanju problematike vodooskrbe.

Z izvedbo operacije ˝Hidravlična izboljšava vodovodnega sistema na območju osrednje Dolenjske˝ bo zagotovljena zanesljivejša oskrba prebivalcev petih dolenskih občin s kvalitetno pitno vodo, v zadostnih količinah.

V sklopu naložbe se bo:

  •  hidravlično izboljšalo cevovode, v dolžini 33.325 m,
  •  zgradilo nove cevovode, v dolžini 11.418 m,
  •  zgradilo 4 vodohrane (Dolenja Straža, 100 m3, Škocjan, 400 m3, Gorenja vas, 200 m3, in Dolnja Težak Voda, 1.000 m3),
  •  obnovilo vodohran Gorenja Straža, 140 m3,
  •  obnovilo ter dogradilo vodohran Kij, 4.700 m3,
  •  obnovilo črpališče na vrtini Škocjan,
  • zgradili 6 prečrpališč (Zloganje, Gorenja vas, Dolenja Straža, Škocjan, Gorenja vas in Dolnja Težka voda),
  • zgradilo 2 vodarni, s tehnologijo čiščenja na filtrih aktivnega oglja, mikro filtrih in ultra filtrih (Jezero, 160 l/s, in Stopiče, 60 l/s).

Izvedba in potek del

Gradnja vodarn: Esotech d.d., Velenje, s partnerjem Von Roll BHU, Nemčija
Gradnja cevovodov in vodohranov in dodatnega odseka 7: CGP d.d., Novo mesto, s partnerjem MALKOM d.o.o., Novo mesto
Gradnja dodatnega odseka 2, 3 in 4: Gradnje d.o.o. Boštanj, Boštanj
Telemetrija: Petrol d.d., Ljubljana
Inženirske storitve in storitve gradbenega nadzora: Projekt d.d., Nova Gorica
Koordinacija projekta: Komunala Novo mesto d.o.o.
Fizična izvedba del se je pričela septembra 2015, s pričetkom gradnje vodarn, in bila zaključena septembra 2020, z zaključkom gradnje cevovodov in vodohranov, s čimer so bila vsa dela fizično zaključena.

 

Datum objave: 16.12.2020