Cilji in učinki

Naložba Hidravlična izboljšava vodovodnega sistema na območju osrednje Dolenjske je naravnana trajnostno, saj z njo zagotavljamo dolgoročno varno oskrbo prebivalcev na tem območju s kakovostno pitno vodo.

Ob koncu naložbe bomo preko 45.000 prebivalcem občin Novo mesto, Šentjernej, Škocjan, Straža in Šmarješke Toplice zagotovili varno in zanesljivo oskrbo s kakovostno pitno vodo.

Z naložbo bomo dosegli naslednje cilje:

  • zagotovili bomo boljšo in varnejšo oskrbo s pitno vodo
  • zagotovili bomo ustrezno infrastrukturo za oskrbo s pitno vodo
  • zmanjšali bomo število prebivalcev, ki so občasno izpostavljeni fizikalnemu onesnaženju pitne vode

Z zagotavljanjem boljše kakovosti in ustreznih količin pitne vode bomo izboljšali življenjske pogoje prebivalcev in prispevali k privlačnosti območja tako za poselitev kot za razvoj turistične dejavnosti. Kakovostna vodovodna infrastruktura bo odpirala tudi možnosti za nadaljnji razvoj občin in širšega območja Dolenjske.