Financiranje

Celotna vrednost operacije Hidravlična izboljšava vodovodnega sistema na območju osrednje Dolenjske znaša 26.319.344,58 EUR z DDV.

Naložbo sofinancirajo:

  • Evropska unija iz Kohezijskega sklada
  • Republika Slovenija – Ministrstvo za okolje in prostor iz finančne perspektive 2014–2020
  • Občine Novo mesto, Šentjernej, Škocjan, Straža in Šmarješke Toplice

Datum objave: 16.12.2020